If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về phép nhân: bãi đỗ xe

Dùng hình ảnh và phép cộng lặp lại để giải bài toán về phép nhân. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở một siêu thị mở cửa vào lúc 9 giờ bãi đỗ xe của nó có 6 hàng và mỗi hàng có thể chứa được 7 chiếc xe mỗi chiếc xe lại có bốn chiếc bánh xe Vậy thì tổng cộng trong bãi đỗ xe có 30 chiếc xe các bạn hãy tạm dừng bị đồ lại và xem xem mình có thể tự giải được bài toán này không nhớ được rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại đề bài một siêu thị mở cửa lúc 9 giờ chi tiết này không quan trọng Chúng ta sẽ không quan tâm Chi thế này của mình sẽ gặp đi chúng ta cũng không cần quan tâm mỗi chiếc xe có bao nhiêu chiếc bánh xe mình sẽ ra chi tiết này đi Mình chỉ quan tâm đến bãi đỗ xe của bao nhiêu xe mà thôi ở đây thì đề bài cho là tại bụng xe có6 hàng và mỗi hàng thì có thể chứa được 7 chiếc xe 7 chiếc xe vậy đây mình sẽ có 7 x67 X6 lần chúng ta có 6 ha và mỗi hàng có 7 chiếc xe rồi nên mình sẽ lấy 7 nhân lên 6 lần và kết quả là bao nhiêu nhỉ Đây Thực ra là 6 số 7 cộng lại với nhau mình có thể viết ra 3 1 2 3 4 5 và 6 OOO và 6 số 7 ở đây mình có 6 số 7 và mình sẽ không lạnh với nhau nhé á thì kết quả sẽ là 7 + 7 = 14 + 721 cộng 7 là 28 cộng 7 là 35 và cộng thêm 7 nó là 42 vậy nên tổng cộng là trong bãi đỗ xe có 42 chiếc xe 42 Và nếu các bạn chưa thì chúng ta có thể nhìn vào hình minh họa này nhá Ở bên ai Chúng ta có một bãi đỗ xe và bãi đỗ xe này có 6 hàng 1234566 à Bạn ở mũi hàng chúng ta sẽ thấy 7 trên xe đây là [âm nhạc] 12345677 cc Vậy thì ở đây có tổng cộng 30 chiếc xe chúng ta có 7 14 21 28 35 và 40 hai chúng ta có tổng cộng là 42 chiếc xe Nếu bãi đỗ xe có6 Hàn và mỗi hàng có 7 chữ