If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về phép chia: tòa nhà

Dùng hình ảnh và kiến thức về phép nhân để giải một bài toán về phép chia. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

vì chúng mình có một tòa nhà đồ chơi được làm rất là công phu nó có 200 cửa sổ và có 7 tầng bãi đỗ xe chứa được 90 xe mô hình tòa nhà cao 63cm vậy mỗi tầng cao bao nhiêu ơi các bạn hãy dừng video này và thử tự tý nhé the chứng minh cùng giải bài này người ta đang hỏi mỗi tầng của tòa nhà cao bao nhiêu vậy chúng mình sẽ lấy những thông tin nào từ đề bài đứng yên chúng mình không cần phải biết nó có bao nhiêu cửa sổ và bãi đỗ xe chưa được bao nhiêu xe để tính ra đáp án số tầng của tòa nhà nghe có việc quan trọng Đấy ngoài ra đề bài còn cho ta biết chiều cao tổng cộng của tòa nhà này 63cm Vậy chiều cao này chiều cao của cả tòa nhà là 63cm và họ nói rằng nó có 7 tầng 7 tầng vậy 1 2 3 4 5 6 và 7 em bệnh nó có 7 tầng Vậy nếu mình chia 63 cho 7 tấn chúng mình sẽ biết được mỗi tầng có bao nhiêu ở cùng làm nhé Chúng mình sẽ chia 63cm chia 63cm cho 7 tầng đã như thế Chúng mình sẽ biết mỗi tầng cao bao nhiêu kết quả sẽ chính là ẩn số của chú Minh khi bệnh mình có 63 chia cho 7 sẽ bằng với ẩn số và cách xác bể nhân cho dấu hỏi chấm này sẽ bằng 63 Để mình viết ra mình có thể viết 63 bằng với anh bằng với 7 37 nhân với hỏi chấm bí ẩn số mà ta chưa biết vậy Nếu mình có thể tính được mấy nhân 7 bằng 63 thì mình sẽ biết được kết quả của 63 chia cho 7 để làm như thế mình sẽ đến từng 7 đơn vị một bắt đầu từ số Ba Bể X1 = 7 Để mình viết ra bể X1 = 7 bể X2 = 14 7 x 3 = U21 để nhân 4 bằng 28 lưu ý là mình chỉ cần + mỗi lần Thêm 7 thôi nhé bể nhân Nam bằng 35 bể x 6 = 42 một bể X7 bóng 49 7 x 8 = 56 mỗi lần cộng thêm 77 x9 bằng 63 với các bạn có thể thấy 7 x9 bằng 63 Vậy là hỏi chấm này sẽ bằng với 9 Ẩn Số này sẽ bằng với 9 vì vậy chúng mình có thể viết 63/7 E63 chia cho 7 Ừ để mình dùng màu giống với màu hồi nãy 63 khi chia cho 7 anh bằng với 9 ra bây giờ xem lại nhé chúng mình đang xét trường hợp khi lấy 63cm và chia nó trước 7 tầng bằng nhau thì mỗi tầng trung bình sẽ là 9 cm có đúng không nhỉ Có đúng là mỗi tầng 1 tòa nhà đều cao 9cm chứng minh có 7 tầng cả như thế từng đầu tiên cao 9cm đến tầng thứ hai ta sẽ có 18 cm mình đang + mỗi lần 9 trên đỉnh của tầng thứ ba sẽ cao 27cm đỉnh của tầng thứ tư sẽ là 36 cm đỉnh của tầng thứ năm sẽ cao 45cm đừng của tầng thứ sáu là 54 cm và cuối cùng đỉnh của tầng thứ Bảy cũng chính gia đình của chủ nhà sẽ cao 63cm khi bệnh nếu mỗi tầng cao 9cm thì đúng rồi 9cm tương ứng với mỗi tầng có các bạn có thể thấy Nếu mình có 7 tầng thì chiều cao tổng cộng sẽ là 63cm cạnh rõ ràng là kết quả tính đúng mỗi tầng sẽ cao 9C