If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Mối liên hệ giữa phép nhân và phép chia

Vấn đề

Điền vào chỗ trống (các ô màu trắng) để ra được một phép tính khác giúp tìm số còn đang thiếu (kí hiệu bằng dấu ?) ở phép tính sau: 48:?=6 .
×?=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?