If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhóm số thành các hàng giá trị khác nhau

Nhóm lại số 4500 bằng nhiều cách khác nhau. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ 4.500 thì bằng ba nghìn cộng với bao nhiêu trăm nhiều ở từ 4.500 bằng ba nghìn cộng với bao nhiêu trăm chúng ta sẽ viết lại số ở vì trái nhá mình sẽ kết nó theo hàng nghìn và hàng trăm mình sẽ biết hàng nghìn bằng màu cam ý nghĩa là đây là 4.000 nè cậu thêm 500 em cộng thêm 500 Vậy là mình đã có phải trái bằng 4.500 Bây giờ thì mình sẽ nhìn vào vì phải phải mình có 3.000 này khi mình không cần phải nhìn vào phần trăm này đâu Bạn chỉ cần nhìn vào ba nghìn thôi sao bạn có thể đoán sắc được luôn là mình sẽ cần bao nhiêu trang Ừ nếu như so sánh 3000 với 4.000 tìm sẽ biết được là 4.000 nhiều hơn 3.000 1.000 vậy nên mình sẽ cần cộng thêm 1.000 nước vào về bên phải nhà mình có 3000 + máy 1000 rồi và ba nghìn cộng 1.000 sẽ bằng 4.000 Bây giờ thì mình cần 500 mình cần cộng thêm 500 nữa vào về phải Anh Hai với này thì tại đã bằng nhau rồi Bún nghìn cộng 500 thì sẽ bằng ba nghìn cộng với 1.500 chị sẽ bằng có 3.000 khi cộng với 1.500 là 1.500 ạ Bây giờ thì sau khi phân tích được phát triển như thế này ở bên trái đây mình có 4.500 Giống như đề bà đã yêu cầu và vì bên phải chúng ta có 3.000 có 3.000 Giống như đề bài yêu cầu và 1.500 vậy nên mình sẽ cần biểu diễn 1.500 theo trăm 1.500 thì mình có thể viết lại là 15 trăm bạn nên mình sẽ biết làm nhé 4.500 từ 4.500 anh bằng với có 3.000 em đọc thêm thì mình sẽ biết 1.500 theo hàng trăm và mình biết được rằng 1.500 bằng 15 trăm nếu các bạn thử lại lấy 15 X100 thì mình sẽ được kết quả là 1.500 vậy nên 1.500 là 15 trăm mình có thể viết lại là đây là người 500 vì vậy nên trong câu hỏi này chúng ta sẽ điền 15 vào dấu hỏi chấm a