If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm hàng giá trị của một chữ số

Tìm hàng giá trị của chữ số 3 trong 4356. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy tìm hàng giá trị của số 3 trong số 4356 Ừ nếu như bạn muốn tìm Hằng giá trị của một số thì hãy làm hãy Luyện Tập càng nhiều và những lần sau chỉ cần nhìn là bạn có thể viết ngay khi gặp một bài toán như thế này thì bạn cần phải phân tích con số đó ra à à ạ Bây giờ mình sẽ viết con số này ra bằng nhiều màu khác nhau nhé Vậy thì 4356 thì sẽ bằng bao nhiêu chúng ta đọc số như thế nào thì chúng ta sẽ phân tích lò ra như thế ấy A 4356 thi bằng 4000 a cộng 300 cộng với 300 ở cổng 50 hãy chính là năm chục đấy Ê bà cộng với 6 vậy dựa vào chính cách đọc của nó thì tại có thể phân tích Lò ra là bốn nghìn cộng 300 cộng 50 cộng 62 là cách khác con số này là 4.000 này a4000 a cộng với 300 E300 a cộng với 50 59 là năm chục đấy và cộng với 666 ở đây là 6 đơn vị đã trở lại với con số ban đầu của chúng ta là 4356 Ừ cái này chính là bốn mình sẽ viết nó ra thì mình sẽ biết nó lên trên này á ở đây chính là 4.000 đ E300 có năm chục năm chục A và tiết tấu 6 đơn vị vì vậy cần tìm giá trị theo hành của số 3 trong số 4356 bạn sẽ xem xét số 3 ở vị trí này ở đây chính là nằm ở hàng trăm Nếu đây là bốn Thế là 400 ở đây là số năm thì là 500 nó đứng ở vị trí thứ 3 từ bên tay phải sang Còn đây là hàng đơn vị Vậy là 6 đơn vị năm chục 300 vậy Kết quả là số 3 này nằm ở hàng trăm à