If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Khối vuông đơn vị

Tìm số được biểu diễn bởi các khối lập phương. 

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

là số nào được biểu diễn bằng những khối giá trị ở dưới đây đây đây ta có một vài khối giá trị Ở một loài khối có rất nhiều khối nhỏ hơn và vài khối có ít khối nhỏ hơn xếp chồng lên nhau và ta muốn biết số ra được biểu diễn bằng tất cả những khối Này hãy bắt đầu với khối hình mà các khối nhỏ xếp chồng lên nhau bởi vì nó khối dễ đến cái có thể phóng to hơn một chút để giúp ta đến dễ dàng hơn về đây là những khối nhỏ hàng được vị xếp chồng lên nhau trên ta có thể điểm chúng ta có 123456789 khối nhỏ đã có 9 khối nhỏ và ở đây đề tài của các cục này anh ở đây là 9 vì hai vị trí này ngăn nhau em cộng thêm một bằng 10 Vậy mỗi cụt này bao gồm 10 khối nhỏ phải đây là hàng chục Ừ vậy Tao có bao nhiêu chục nhỉ ta có 12345 à hay là 50 người ta còn 50 khối ở đây cộng với Chín lúc nãy a tiếp tục nhé Ở đây ta có rất nhiều cùng 10 khối Thế nhưng những cô này lại dính nhau như hình như một tấm bìa vậy vì vậy có bao nhiêu cùng với khối ở tấm Liên ấy có 123456789 10 cột 10 khối 10 hành 10 khối hoặc vừa cùng với khối tổng là 100 Vậy mỗi tấm này có một trăm khối nhỏ vậy ta có bao nhiêu tấm Anh ta có một và sau đó là hai tấm thứ hai ở phía sau vì vậy ta có 200 A và cuối cùng ở đây ta có rất nhiều tấm 100 khối những tấm này được dính vào nhau Anh tên là một tấm 100 khối phía sau đó là một tấm một tấm nữa và vân vân chúng ta hãy đếm xem đây là mấy trăm nhé ta có 100 200 300 400 500 600 700 800 900 tao cuối cùng là 1.000 vì vậy Đây là hàng nghìn và ta có mấy nhỉ Anh ta có một hai Mẹ là 2.000 Văn Thu nhỏ lại để ta Có hình mình thấy tất cả những gì ta có ta có hack nghìn cộng 200 cộng 50 và cộng chín nữa hãy tổng cộng ta có 2259 khối nhỏ tiếp tục xong bài này tao biết mỗi khối này tương ứng với bao nhiêu rồi ở cột cuối cùng này là hàng đơn vị ở ngay cạnh đó là những cô hàng chục Ừ Tao biết đó là hàng chục ở những ca không Có hàng trăm ta không có 10 cột 10 khối tạo nên một tấm bìa như trước Ừ tao không có hàng Cho mở bài này nhưng ta lại có những khối lớn như thế này ở đây từ cho nên từ rất rất nhiều khối nhỏ đó là hàng nhiên cũng bằng 10 tấm 100 khối Nghe ca cổ 12 bà 45678 khối cậu một hai ba chục giờ 30 không cộng với hàng trăm như là 1 à Hay đá banh nhìn vậy ta + Tổng chúng lại với nhau ta nên nhớ rằng ta không có hàng trăm Ừ vậy thôi được 3000 anh không trăm a38 a 3038 là số được biểu diễn bằng những khối hình ở đây anh với bài này bạn hãy dừng video lại ta thử xem liệu bạn có thể tự tính số nào được biểu diễn dưới đây 20 nhé ta hãy cùng làm nhé ta nhớ rằng đây là hàng đơn vị hàng chục Ê thằng trăm mở cửa hàng im Anh ta có 1 2 3 4 đơn vị bún đơn vị cộng với một hai chục hay là 20 10 + 10 = 20 cộng với hàng trăm ở đây 100 200 300 400 500 600 và 700 đây là 700 cộng với chỉ 1.000 ở đây mà thôi và + tổng tất cả lại ta được 1724 là số được biểu diễn bởi các khối giá trị này I