If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhóm các hàng giá trị của số tự nhiên

Nhóm các số tự nhiên bằng hàng giá trị của chúng.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

A5000 thì sẽ bằng bao nhiêu trăm nhiều em có rất là nhiều tắt thì chúng mình có thể giải được phép tính này Đầu tiên thì mình sẽ phân tích số 5.000 này nhá 5.000 nghĩa là 5 lần 1.000 mình có 1.000 ở đây và mình sẽ tiếp tục Phân tích số 1.000 đấy nhất c1000 thì sẽ bằng bao nhiêu trong nhỉ Hay nói cách khác là trong 1000 có bao nhiêu trăm vì chúng mình có thể đếm theo hàng trăm cho đến khi chúng mình đến Được 1.000 để biết được là 1.000 bằng bao nhiêu xăng nhất mình sẽ bắt đầu đếm này một trang 200 300 400 500 600 7 trang 8 trang 9 1.000 Vậy là chúng ta cần 10 chăm để có được 1000 c1000 sẽ bằng 10 trăm Ừ vậy thì 5.000 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ 5.000 tức là 5 lần 1000 tin tức là 5 lần 1000 Ừ vậy thì tương tự như vậy mình sẽ lấy 5 nhân với 10 để có được số trăm A5000 sẽ tăng Năm nhân với 10 100 A 15 nhân với 10 trăm 15 nhân với 10 trăm sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Năm nhân với 10 trăm sẽ bằng 55 vì vậy nên 5.000 bằng 55 một cách khác để chúng ta có thể làm được bài này đó chính là mình sẽ sử dụng bảng giá trị mình sẽ mãi một bảng giá trị ở đây bảng giá trị này có các hàng nghìn trăm trục và đơn vị thì mình sẽ biết số 5 ở dưới hành nghề và chúng ta thấy là mình còn 3 chỗ trống ở phía sau chúng ta không còn trăm không có trục và cũng không có đơn vị ở trong số 5.000 vậy nên mình sẽ viết 3 số 0 ở phía sau 5.000 thì sẽ tương đương với năm nghìn không trăm trục và không đơn vị khi chúng ta sẽ biết là năm và 3 số 0 ở phía sau ạ Và bây giờ thì mình sẽ muốn chuyển 5.000 trở thành một số nào đó trăm và như lúc nãy chúng ta đã biết là 5.000 bằng 50 trăm và chúng ta không cần viết số 0 ở phía sau đâu Bởi vì khi mình rất là 5.000 thì có thể ngầm hiểu là 5050 và không đơn vị tương tự như vậy khi mình viết là 50 trăm thì mình cũng có thể ngầm hiểu là 50 trăm và không trục và không đơn vị vì vậy nên 5.000 bằng 50 trăm khi chúng ta không được hỏi về hàng chục hay là hàng đơn vị nhưng mà nhìn vào bảng giá trị này thì mình vẫn có thể đọc được 5.000 sẽ bằng 50 trăm năm chục và 5.000 đơn vị Vậy lên 5.000 bằng 50 trăm 500 trục và 5.000 đơn vị tất cả số này đều bằng nhau và đều bằng 5.000 ở câu hỏi thứ hai chúng ta có 30 chục bằng bao nhiêu trăm em năm nay thì chúng ta sẽ làm việc với các hành giá trị trục và trang đầu tiên thì mình sẽ nghĩ về mối quan hệ giữa hàng chục và hàng trăm nhé Mình cần bao nhiêu chục để có được 100 nhà mình cần bao nhiêu chụp để có được 100 nhỉ Nếu mà các bạn chưa biết thì chúng ta có thể đến nhé Mình có thể đến từ 10 và để xem xem mình cần bao nhiêu người có được 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Vậy là mình cần 10 chục để có được 100a các bạn nên người chụp sẽ bằng 100a Ừ vậy thì trong 30 chục sẽ có bao nhiêu trăm từ 10 đến 30 thì chúng ta phải nhân với 3 lần vì vậy nên từ 100 thì chúng ta phải nhân với 3 lần phải lên 30 chục sẽ bằng 300 a10 chục là 130 chục sẽ là 300 khi chúng ta cũng có thể giải bài toán này trên bảng giá trị ở đây thì chúng ta có hàng chục và chúng ta biết là một chục thì bằng 10 vậy nên hay gì viết là 30 chục thì mình có thể biết 30 và thêm một số không nữa để biểu thị là 30 chục bằng 30 lần 10 từ tương tự như vậy thì mình cũng có thể viết 300 là ba và hai số 0 ở phía sau và kết quả là bao nhiêu nhỉ 30 chục hai ba trăm thì cũng chính là bằng 300 và mình sẽ cần điền số 3 vào ô trống