If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh hàng giá trị của các số tự nhiên

So sánh các số tự nhiên được viết dưới dạng khai triển, dạng viết và dạng số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Khi so sánh biểu thức ở hai bên của dấu hỏi chấm ở bên trái thì chúng ta có 7.000 7 nghìn cộng 900 cộng 7 và mình có thể với loại là 7000 cộng 900 cộng 7 anh tương đương với 7907 ạ con ở bên phải chúng ta có 7.000 + 970 Vì sao 7 nghìn cộng 970 sẽ bằng 7970 anh hoặc Nếu mình muốn khai chảy ra thì sẽ là 7 nhím cộng 900 khi cộng 70 nhà mình có không đơn vị ở đây Bây giờ thì mình sẽ So sánh từ hàng một nhá ở hàng ngày chúng ta đều thấy cả hai số đều có 7.000 hàng trăm cũng là đều có 9 gian con số bên trái thì không có hàng chục số ý phải lại có bảy chục vậy nên số bên phải sẽ nấu hơn sống bên trái 70 sẽ lớn hơn 7 số nằm ở bên phải sẽ lớn hơn số nằm ở bên trái Vậy chúng ta sẽ dùng một dấu nhỏ hơn số nhỏ hơn có đầu nhỏ hơn quay về số nhỏ hơn Các bạn có thấy đầu nhỏ hơn này sẽ quay về số nhỏ hơn Ê con kia đầu tiên này là ký hiệu lớn hơn triệu thứ hai mới là Thiệu nhỏ hơn chúng ta sẽ chọn ký hiệu thứ hai nhất về bên trái sẽ nhỏ hơn về bên phải à