If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cộng các số có 3 chữ số

Tính 709 + 996, 373+88, và 149+293 bằng cách cộng có nhớ. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây chúng ta có 3 bài toán phép cộng khác nhau trước khi chúng mình cũng giải với nhau các em nên tạm dừng video lại và thử tượng suy nghĩ xem nhé ạ Bây giờ chúng mình cũng bắt đầu nóng Anh ở phép cộng thứ nhất Chúng ta có 149 + 293 đầu tiên ở hàng đơn vị chúng ta có 9 + 3 = 12 tiết 2 Nếu một nhưng mà số 1 ở đây có nghĩa là gì nhỉ Đó là bởi vì chúng mình vừa có 9 + 3 = 12 chứ mình sẽ viết lại dưới này nhé A9 + 3 = 12 32 loại bóng 10 cộng 22 bóng một chục à Cậu Hai nên là chúng mình viết số 2 ở đây vào hành hương vị và nhớ một chục vào hàng chục nhé ý chính vì vậy xóm 1 ở đây thực chất đại diện cho một chục nữa giờ chúng ta sẽ lấy hàng chục ở đây tờ có một cộng 4 bằng năm Năm cộng 9 bằng 14 viết bốn nhớ 1 khi các em nhớ nhé thật chất ở đây chúng ta vừa làm phép tính 10 cộng 40 cộng 90 bằng 140 tức là bảng 4 chục cộng với 100 Vậy chúng ta viết bốn và hàng chục và nếu một và hàng trăm nhé ạ Bây giờ ở hàng trăm ta lại có một cộng một bằng hai Hai cộng hai bằng bốn như vậy chúng ta sẽ viết số 4 ở đây và bởi vì đây là hàng trăm nên thực chất chúng mình vừa là phép tính cộng của 100 cộng 100 cộng 200 bằng 400 bài viết số 4 và hàng trăm và đáp án chúng ta nhận được sẽ là 442 Vậy là chúng mình vừa hoàn thành xong phép tính thứ nhất bây giờ đến phép tính thứ Hai điều chúng mình cần làm Bây giờ là viết lại phép tính này sao cho hàng trăm hàng chục và hàng đơn vị của hai số thẳng hàng với nhau đây là điều vô cùng quan trọng bởi vì nếu sai từ lúc này trước mình sẽ làm sao thêm tính đấy Như vậy chúng ta sẽ viết lại 373 khi cộng 88 bằng vì chúng mình cùng làm nắng ở hàng đơn vị là có 3 cộng 8 bằng 11 viết một nhớ một như đã giải thích ở trên số 1 ở đây có nghĩa là một chục nhé các với hàng chục là lại có một + 7 bằng 88 cộng 8 = 16 chúng ta sẽ biết 6 nhớ 1 và số 1 ở đây có nghĩa là 100 nhé giờ chúng ta sẽ cái hàng trăm nào ta có một + 3 = 4 ta sẽ thích số 4 lần này và các em phải nhớ thực chất bốn đây là 400 nhé và chúng ta vừa mới thực hiện phép cộng của 100 cộng 300 bằng bốn trăm vậy đáp án của phép tính thứ hai ở đây giá 461 ạ Bây giờ chúng mình cùng sử để phép tính thứ ba nó khác ở hàng đơn vị chúng ta có 9 + 6 = 15 mét năm nhớ một ở hàng chục chúng mình có một cộng không bằng 11 cộng 9 bằng 10 viết không nhớ một như đã giải thích ở ví dụ một số một ở đây đại diện cho một chục ra ở đây chúng ta thực chất vừa mới làm phép tính một chục cộng công trục cộng chín chục bằng 10 chục tức là bóng 100 cộng không chụp Vậy chúng ta sẽ biết không vào hàng chục và nếu một vào hàng chăn vậy số 1 ở đây thực chất đại diện cho 100 nghỉ ở hàng trăm giống tờ có một + 7 bằng 88 cộng 9 bằng 17 chúng ta sẽ đặt 17 vào đây anh như vừa nói ở trên đây là hàng trăm chính điện thoại chúng ta vừa thực hiện phép tính của 100 + 700 cộng 900 bằng 17 G2 chính là 1.700 vì vậy đáp án của chúng ta ở đây là 1705 chứng minh đã hoàn thành xong mạch gặp lại rối