If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép cộng các số hàng đơn vị, hàng chục, và hàng trăm

Bạn An cộng các số có 3 chữ số bằng cách cộng các số đơn vị, các số chục, và các số trăm.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

nhà mình có số 163 và nó đồng nghĩa với mình có 100 phải nói là một trong cộng với sáu chục cộng với 6 ở hàng chục và cộng với 3 đơn vị cộng với 3 ở hàng đơn vị mình sẽ biết nó bảo màu xanh nhé như mình đã viết ở hàng đơn vị bên này ở bên đây mình đã vẽ ra 163 ô vuông và bạn có thể thấy đây là 160 1234560 và 3 đơn vị vậy có số ở đây 163 sẽ tương tự với 100 cộng sáu chục cộng với 3 đơn vị và nếu như bạn muốn biết nó trông như thế nào thì đây chính là một trong 63 ô vuông em lấy bộ nhớ 100 vào đây sau nhóm mới đây và 3 nhóm mộ bây giờ mình muốn + 324 với 163 phẩy 324 là nếu bạn nhìn vào hàng trong thì nó sẽ là 300 và hai chục ba trăm cộng với 2 trục và cộng với 4 đơn vị cộng 4 đơn vị và bạn có thể thấy nó được vẽ ra ngay đây đây là tất cả các ô vuông đây là 324 ô vuông bạn có 300 một hai ba trăm hai chục một hai chục và 4 đơn vị và số 324 ở đây sẽ là ba trăm hai chục và 4 đơn vị và nếu như bạn muốn biết có bao nhiêu ô vuông thì nó đây mà thể thấy đấy chúng được nhóm Thành ở nhóm 100 là ba trăm hai nhóm mười là hai chục và 4 đơn vị Bây giờ hai cổng chúng lại với nhau đầu tiên Hãy nhìn vào hàng đơn vị hàng đơn vị bạn có 3 đơn vị cộng với 4 Đơn vị phải nó sẽ bằng Để mình viết màu xanh nhé Nó sẽ bằng 7 đơn vị 3 đơn vị cộng với 4 đơn vị và bằng 7 đơn vị số 7 nằm ở hàng đơn vị sẽ là 7 đơn vị ngồi mình có thể thấy nó đây 3 ô vuông cộng 74 ô vuông bằng 7 ô vuông bây giờ mình có số chục và hai chục nói mình cộng chúng lại với nhau mình sẽ được tám chục đứa mình có sáu chục và hai chục số 6 và số 2 nằm ở hàng chục vậy Ở đây là 60 trục ở đây là hai chục sáu chục cộng với hai chục sẽ là tám chục bạn có thể thấy nơi đây sáu chục cộng với hai chục chị sẽ là tám chục và cuối cùng bạn có 100 cộng với 300 vậy nó sẽ bằng bốn trăm bạn có thể thấy nó đây một hai ba bốn bốn trăm mình sẽ quên chọn chúng lại nhé 100 cậu bé 300 sẽ là bốn trăm phẩy 163 + 324c bằng 487 480 và 7 đơn vị à