If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cộng các số có 3 chữ số bằng cách viết số thành tổng

Học cách dùng phương pháp viết số thành tổng để cộng các số có 3 chữ số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

các bạn Minh không chắc Làm thế nào để kính 189 + 608 sức minh bằng cách chọn một phép cộng giống với 189 + 608 bây giờ hãy nhìn vào các đáp án thực xa tất cả những đáp án này đều bắt đầu với 100 đấy cũng 100 cái cũng 100 tất cả để có 100 vậy chúng mình nhìn thấy 100 ở đâu vậy là ở 189 chúng mình có một ở hàng trăm nên cái này ở đây đó là 100 100 rồi tất cả những sự lựa chọn đều có 600 600 600 600 chúng lấy từ đâu vậy là đúng rồi ở 608 số 6 ở hàng trăm giờ đó sáu này đại diện cho 600 tỷ giá đó là nơi chúng lấy 100 và 600 ạ Sau đó tất cả đều có tám chục đáp án giống nhau đến chỗ này tất cả đều có tám chục Tám chục Tám chục chúng lấy từ đâu vậy là ở 189 số 8 nay nằm ở hàng chục do đó nó đại diện cho Tám chục ở tại Sau đó chúng có gì nữa đây là chó các đáp án có chút khác biệt Vì vậy hãy đi từ số một bệnh sử tiếp theo này có 9 đơn vị từ chỉ đơn vị nó lấy từ đâu vậy cũng ở 189/9 nằm ở hàng đơn vị vì vậy hợp lý khi mình viết 9 đơn vị và cuối cùng đáp án này có 8 đơn vị 8 đơn vị lấy từ đâu vậy Đúng rồi cũng ở 608 số 8 ở hàng đơn vị 8 đơn vị Nêu sự lựa chọn đầu tiên là hợp lý Bây giờ bạn có thể văn khoan chúng mình có tính tất cả những chữ số nhưng chỉ chữ số 0 Tại sao chúng mình lại không tìm chữ số 0 ở hàng chục thế này Thực ra nó chỉ là không chụp thôi Không chụp thì không cần quan tâm nó sẽ không làm thay đổi giá trị nên lựa chọn đầu tiên này giống với bài toán + ban đầu thử lựa chọn Thứ hai này chỉ số này có tám chục viết làm 2 lần nhưng chúng mình chỉ có một Chúng mình có tám chục ở đây nhưng số 8 này ở đây ở hàng đơn vị vậy đáng ra nên nói là đơn vị này trên đây là sự lựa chọn này nữa chúng mình đã có 8 đơn vị nhưng rồi chí này ở đây là hàng đơn vị chứ không phải hàng chục tỷ lệ đây sẽ là đơn vị vậy chúng mình không thể chọn đáp án nào khác Hãy làm thêm 1 bài nữa giống như thế này cho phép cộng nào giống với 525 + 379 ta cùng phân tích chúng ra bệnh chúng mình có một số 5 ở hàng trăm do đó sẽ là 500 thì tại sao đó có một số 3 ở hàng trăm Vậy là cộng 300 sau đó nữa có một số 2 ở hàng chục Chính vì vậy hãy chụp hoặc 20 Sau đó chúng mình có một số bể hàng chục tỷ lệ đó sẽ là cộng 70 và sửa đó Cuối cùng chúng mình có một số 5 ở hàng đơn vị vì vậy Nó chỉ là chỗ này có một số 9 ở hàng đơn vị vì vậy nó chỉ bằng 99 bệnh sẽ lựa chọn nào giống với những gì mình đã viết ở đây Việt Nam Châm cộng 300 7 sẽ chọn đầu tiên này không có 500 hay là ba trăm vậy chúng mình có thể loại ra 500 cộng 300 cộng 20 cộng 70 + 5 + 9 đó chính xác là những gì người đã viết sự lựa chọn cuối cùng này Họ đã viết 90 thay vị trí để sau đó ha đã viết để thay vì 70 số bảy đó là hàng chục nó không phải là hàng đơn vị chúng mình cũng lại - đáp án này à