If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng các số có 3 chữ số bằng cách viết số thành tổng của các trăm, chục và đơn vị

Vấn đề

Mạnh không chắc chắn về cách thực hiện phép cộng 189, plus, 608.
Hãy giúp Mạnh bằng cách chọn một phép tính cộng có kết quả bằng với 189, plus, 608.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?