If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cộng các số có 3 chữ số bằng cách viết số thành tổng của các trăm, chục và đơn vị

Vấn đề

Mạnh không chắc chắn về cách thực hiện phép cộng 189+608.
Hãy giúp Mạnh bằng cách chọn một phép tính cộng có kết quả bằng với 189+608.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?