If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về phép cộng và trừ trong phạm vi 20

Vấn đề

Một con cáo chạy được 5 m.
Một con sóc chạy xa hơn con cáo 7 m.
Hỏi con sóc đã chạy bao xa?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
m
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?