If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về phép cộng và trừ

Vấn đề

Lan có 4 quả bóng có hình bông hoa và 3 quả bóng có hình chú ngựa trong sinh nhật của bạn ấy.
Hình nào dưới đây diễn tả đúng tổng số quả bóng Lan có?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?