If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về phép cộng và trừ

Vấn đề

Lan có 4 quả bóng có hình bông hoa và 3 quả bóng có hình chú ngựa trong sinh nhật của bạn ấy.
Hình nào dưới đây diễn tả đúng tổng số quả bóng Lan có?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?