If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép nhân là tổng của các nhóm bằng nhau

Bạn An dùng dãy số và phép cộng lặp lại để biểu diễn phép nhân.  Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây thì mình có ba ngôi sao ba ngôi sao và mình cũng có thể gọi nó là một nhóm ba ngôi sao vẫn thấy tổng cộng chúng ta có bao nhiêu ngôi sao nhỉ Mình có 3 X1 em bằng ba bệnh nghĩa là chúng ta có 3 ngôi sao một hai ba Đây là một nhóm ba ngôi sao bây giờ thì chúng mình sẽ thử khó hơn nhé ví dụ như chúng mình có hai nhóm ba ngôi sao Đây là một nhóm 3 Đây là nhóm thứ hai chứng minh có hai nhóm ba ngôi sao vậy thì tổng cộng chúng mình có bao nhiêu ngôi sao nhỉ Mình sẽ có 3 nhân 2 anh Bằng ở cả 3 X2 cũ bảng 3 cộng 3 D3 cộng 3 và sẽ bằng 6 A6 Ừ vậy thì ở đây mình có một nhóm 3 nghĩa là ba nên 1 = 33 Nếu có hai nhóm 3 thì sẽ nghĩa là bà X2 và cũng bảng 3 cộng 3 và bằng sáu bây giờ chúng ta sẽ thử với một phép tính khó hơn nhé Nếu mình có 3 nhóm 3 thì tổng cộng mình có bao nhiêu ngôi sao nhỉ 3 nhóm 3 nghĩa nào ba được nghe lên 3 lần và mình sẽ viết ba X3 D3 X3 cũng sẽ bằng A3 + 3 + 3 A3 + 3 + 3 A và tổng cộng thì mình có 3 số 3 ở đây mình có 2 số 3 ở ví dụ thứ hai và một số 3 ở ví dụ thứ nhất 3 + 3 + 3 = 9 có bằng chứng chứng minh có thể đến 123456789 hoặc là có thể đếm 369 Vậy tổng cộng chúng ta có 9 ngôi sao Bây giờ thì mình sẽ thử sức với những phép tính khó hơn Ví dụ như mình có bố nhóm ba ngôi sao vậy thì Đây là một nhóm đây là hai nhóm đây là 3 nhóm và đây là 4 nhóm nhà mình có bốn nhóm và mỗi nhóm có 3 ngôi sao và chúng ta có thể viết thành ba nhân với 4 nghĩa là và nhân lên bốn lần 3 x4 cũng sẽ = 3 + 3 + 3 + 33 + 3 + 3 + 3 anh số 3 được cộng 4 lần 1 2 3 4 được cộng 4 lần đây là ba đây là ba đây là 3 và đây là ba nước vậy thì chúng ta có 3 6 9 12 Tổng cộng là mình có 12 ngôi sao và ngay đi rồi Các bạn hãy thử với những phép tính khó hơn nhé mình sẽ biết sang bên này có thêm một số phép tính như ba x53 x63 X7 D3 X8 và 3 x9 mình còn 3 X10 nữa ơi các bạn hãy thử dùng video lại phải tự tính xét nhé mình sẽ có một chút gửi hình cho các bạn chúng mình không nhất thiết phải vẽ ngôi sao Dao động mà mình sẽ biết là ba X5 nghĩa là số 3 được lặp lại 5 lần nghĩa là ba cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 số 3 được lặp lại 5 lần bị có 6 9 12 15 chúng ta có 15 A và các bạn hãy tiếp tục làm với các phép tính ở phía sau nhé à à