Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Cộng dãy số

Bạn An hướng dẫn cách dùng phép cộng lặp lại cho một dãy số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này ta sẽ tìm bao nhiêu khối ta có ở đây và theo vị trị đến chúng ta sẽ dùng phép cộng 7 ta sẽ làm sao chúng ta có ba hàng ở đây 123 hàng và mỗi hàng này ta có thể thấy mồ ai 345 khối tương tự trong hàng thứ 2 1 2 3 4 5 khối trong ngày thứ ba này 12345 vậy một cách nghĩ về số lượng khối ta có ta có năm trong hàng đầu tại đó sẽ là năm cộng với năm ở hàng thứ hai đó là năm nữa cộng thêm 5 ở hàng thứ ba cộng với năm nữa vậy nó ta muốn biết có bao nhiêu khối nó Sự giống như là 5 + 5 + 5 bây giờ thay vì chỉ nghĩ theo hành điều gì sẽ xảy ra nếu ta nghĩ theo cột vì vậy Ở đây ta có 5 + 5 + 5 khối chúng ta cũng có thể nghĩ là ta có 5 cổ và mỗi cục đó có 3 khối vậy Đây là cột đầu tiên đây là cuộc thứ hai đây là cột thứ 3 đây là cột thứ tư đây là cột phía Nam và mỗi cái đều có 1 2 3 khối vậy đây sẽ là ba cộng ba từ cột thứ 2 + 3 từ cột thứ ba cộng ba từ cột thứ tư cộng ba từ cộng Thứ năm là thú vị số lượng khối này cũng có thể được đại diện như 3 + 3 + 3 + 3 + ba là tương tự với 5 + 5 + 5