If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cộng dãy số

Vấn đề

Những phương án nào biểu diễn đúng số lượng hình tròn dưới đây?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?