If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các bài toán về hình trụ, hình nón và hình cầu

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Minh mua một quả bóng bay (có dạng hình cầu) với bán kính 2 cm. Cậu ấy muốn quả bóng to hơn nên đã thổi thêm 2 hơi lớn vào quả bóng. Sau mỗi lần thổi, bán kính bóng tăng thêm 1 cm.
Hỏi tỉ lệ giữa thể tích hiện tại và thể tích ban đầu của quả bóng là bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?