If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các bài toán về thể tích của hình trụ, hình cầu và hình nón

Vấn đề

Gia mua một cây kem hình nón được gắn dâu tây ở trên. Sau khi bạn ấy ăn hết dâu tây, lượng kem còn lại có thể tích là 27π cm3. Bán kính đáy của phần kem hình nón là 3 cm.
Hỏi chiều cao của phần kem hình nón là gì?
Ghi kết quả chính xác theo π hoặc dùng 3,14 thay cho π.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cm
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?