If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Thể tích hình cầu

Vấn đề

Tìm thể tích hình cầu.
Nhập kết quả chính xác có chứa π hoặc dùng π bằng 3,14 để tính toán và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
cm3
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?