Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Thể tích và diện tích toàn phần của hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ là π r² h và công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ là 2π r h + 2π r². Trong video này, chúng ta học cách áp dụng các công thức này để giải một bài toán. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video