If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Thể tích và diện tích toàn phần của hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ là π r² h và công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ là 2π r h + 2π r². Trong video này, chúng ta học cách áp dụng các công thức này để giải một bài toán. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video