If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tạo mặt tròn xoay

Vấn đề

Xét hình sau:
Một hình tròn có bán kính bằng 2 cm. Đường nét đứt kí hiệu m đi qua tâm.
Đơn vị đo: cm.
Mặt tròn xoay nào được tạo ra khi quay hình tròn xung quanh trục m một góc 360°?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?