If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Vấn đề

Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy là 3 cm và chiều cao là 6 cm.
Nhập kết quả chính xác có chứa π hoặc dùng π bằng 3,14 để tính toán và nhập kết quả là số thập phân.
cm2