If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Thể tích hình trụ

Vấn đề

Tìm thể tích của hình trụ.
Nhập kết quả ở dạng biểu thức chứa π hoặc sử dụng π bằng 3,14 để tính toán.
cm3
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?