If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Thể tích hình nón

Vấn đề

Tính thể tích của hình nón.
Nhập kết quả chính xác có chứa π hoặc dùng 3,14 thay cho π để tính toán. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm gần nhất.
cm3