If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Hàm số liên tục trên một khoảng/đoạn

Một hàm số ƒ liên tục trên một khoảng (a,b) khi và chỉ khi hàm số đó liên tục trên mọi điểm thuộc khoảng (a,b). Hàm số ƒ liên tục trên đoạn [a,b] khi và chỉ khi hàm số đó liên tục trên khoảng (a,b) và hai đầu mút, nghĩa là giới hạn của hàm số ƒ khi x tiến tới a là ƒ(a) và giới hạn của hàm số ƒ khi x tiến tới b là ƒ(b).

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video