If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính liên tục của hàm số tại một điểm (xét trên đồ thị)

Vấn đề

Cho hàm số f có đồ thị như sau:
Chọn tất cả các nhận định đúng về hàm f tại x=2.
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?