If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính liên tục của các hàm số thường gặp

Vấn đề

Hàm số nào sau đây liên tục trên tập số thực?
g(x)=x5h(x)=x3
Chọn 1 đáp án: