Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Hàm số liên tục trên một khoảng/đoạn

Vấn đề

Cho đồ thị của hai hàm số fg. Các đường nét đứt là đường tiệm cận.
Hỏi hàm số nào liên tục trên [2 ;4]?
Chọn tất cả đáp án đúng: