If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Hàm số liên tục trên một khoảng/đoạn

Vấn đề

Cho đồ thị của hai hàm số fg. Các đường nét đứt là đường tiệm cận.
Hỏi hàm số nào liên tục trên [2 ;4]?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?