If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính liên tục của hàm số tại một điểm

Vấn đề

Cho hàm số
g(x)={(x2)2với x22x2với x>2
Hỏi hàm g có liên tục tại x=2 không?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?