If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép cộng vectơ

Vấn đề

Hình vẽ sau biểu diễn các vectơ a, bc.
Đẳng thức nào sau đây biểu diễn đúng quan hệ giữa các vectơ trên?
Chọn 1 đáp án: