If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Tìm hiểu về biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ và cách thực hiện.

Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ cơ bản

Phép cộng(a1 ;b1)+(a2 ;b2)=(a1+a2 ;b1+b2)
Phép trừ(a1 ;b1)(a2 ;b2)=(a1a2 ;b1b2)
Phép nhân một số với một vectơk(a ;b)=(ka ;kb)
Để cộng hai vectơ, ta cộng hoành độ với hoành độ, tung độ với tung độ. Để trừ hai vectơ, ta cũng lấy hoành độ trừ đi hoành độ, tung độ trừ đi tung độ.
Tìm hiểu thêm về phép cộng vectơ và phép trừ vectơ tại video này.
Để tính tích của một số với một vectơ, ta lần lượt lấy số đó nhân với hoành độ và tung độ của vectơ.
Tìm hiểu thêm về phép nhân một số với một vectơ tại video này.

Dạng toán 1: Phép cộng và phép trừ vectơ

Bài 1.1
u=(1 ;5)
w=(8 ;4)
u+w=(
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
;
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
)

Giải thêm các bài toán tương tự tại đây.

Dạng toán 2: Phép nhân một số với một vectơ

Bài 2.1
w=(1 ;3)
6w=(
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
;
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
)

Giải thêm các bài toán tương tự tại đây.

Dạng toán 3: Các phép toán vectơ bao gồm nhiều bước

Bài 3.1
u=(1 ;7)
w=(3 ;1)
2u+(3)w=
(
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
;
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
)

Giải thêm các bài toán tương tự tại đây.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.