If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Hiệu của hai vectơ

Vấn đề

Cho các vectơ a, bc.
Phương trình nào mô tả a theo bc một cách chính xác?
Chọn 1 đáp án: