If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn phép cộng vectơ trên mặt phẳng tọa độ

Để cộng hai vectơ (x₁ ; y₁) và (x₂ ; y₂), ta cộng từng phần tương ứng của các vectơ: (x₁+x₂ ; y₁+y₂). Ví dụ: tổng của hai vectơ (2 ; 4) và (1 ; 5) là (2+1 ; 4+5), hay (3 ; 9). Ngoài ra, ta cũng có thể biểu diễn phép cộng vectơ bằng đồ thị và cũng được kết quả giống như khi áp dụng biểu thức tọa độ của phép cộng vectơ. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video