If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán thực tiễn liên quan đến hợp của hai tập hợp và giao của hai tập hợp (cơ bản)

Vấn đề

Trong một nhóm 50 sinh viên, có 30 sinh viên thích chơi bóng đá và 25 sinh viên thích chơi bóng gậy. Mỗi sinh viên đều thích chơi ít nhất một trong hai môn thể thao.
Hỏi có bao nhiêu sinh viên thích chơi cả bóng đá và bóng gậy?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?