If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Hiệu của hai tập hợp

Vấn đề

Cho W là tập hợp số tự nhiên và N là tập hợp số tự nhiên khác 0.
Tìm W \ N.
Chú ý: là tập hợp rỗng.
Chọn 1 đáp án: