If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các phép toán trên tập hợp

Vấn đề

Cho AB là hai tập hợp không giao nhau.
(A \ B)C= ?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?