If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Một số tập hợp con của tập hợp số thực

Vấn đề

Xét nửa khoảng [2 ;3).
Những giá trị thực nào thuộc nửa khoảng trên?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?