If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Một số tập hợp con của tập hợp số thực

Vấn đề

Xét nửa khoảng [2 ;3).
Những giá trị thực nào thuộc nửa khoảng trên?
Chọn tất cả đáp án đúng: