If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đo lường gián tiếp

Vấn đề

Sách toán cao hơn sách khoa học.
Sách khoa học cao hơn sách văn.
Sắp xếp các cuốn sách trên theo thứ tự từ cao đến thấp.
Xếp cuốn sách cao nhất sang bên trái.
1
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?