Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Ước lượng độ dài

Cùng ước lượng độ dài của một vật khi biết độ dài của một vật khác.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em hãy thử đo chiều dài của một số hình dưới đây nhé Họ nói rằng đoạn thẳng này ở ngay đây chính là 1cm hãy cùng mình đo chiều dài của chiếc xe đồ chơi này là bao nhiêu nhé Ở đây có một đoạn thẳng đã được vẽ sẵn nó dày 1cm hãy nhìn xem chúng ta cần bao nhiêu đoạn như vậy để đo hết chiều dài của chiếc xe bây giờ nếu như mình vẽ thêm một đoạn khác ở ngay kế bên này thì nó sẽ là 2 cm đó là 1cm đó là 2 cm và tiếp theo là 3 cm và cuối cùng là 4cm vì vậy Có vẻ như chiếc xe này dài 4 cm Hãy cùng là một bài nữa nào giờ mình có một bức tranh vẽ hai bông hoa ở ngay đây và họ nói chúng ta răng bông hoa hướng dương đầu tiên này cao 40cm vậy bông hoa hướng dương thứ hai này sẽ cao bao nhiêu cm Hãy nghĩ xem chiều cao của cây hoa hướng dương đầu tiên là 40 cm hẹn nhìn sang bông hoa hướng dương thứ hai Nghe có vẻ như bông hoa hướng dương thứ hai Cao Bằng một nửa của bông hoa hướng dương thứ nhất một nửa có 40 cm là bao nhiêu nhỉ một nửa của 40 chính là 20 có vẻ như bông hoa hướng dương thứ hai đảo 20cm nó một cách khác nếu như bông hoa thường dương thứ nhất cả 40 cm thì một nửa của nó sẽ là 20cm vật lên đây sẽ là 10 cm đây là 20 đây là 30 và đây là 40 cm Vậy chúng ta vừa thấy bông hoa hướng dương thứ nhất thì cao 40cm do đó bông hoa hướng dương thứ hai Cao Bằng một nửa bông hoa hướng dương thứ nhất nó sẽ cao 20cm