If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh độ dài

Đo lường và tìm hiệu số giữa các độ dài.

So sánh các độ dài bằng cách đo

Chúng ta có thể so sánh độ dài các vật bằng cách đo độ dài từng vật rồi so sánh các số đo của chúng với nhau.

Đầu tiên, hãy đo độ dài các vật.

Bạn hãy dùng thước để đo độ dài từng cạnh của hình tam giác nhé. Bạn có thể click chuột vào thước và rê chuột để di chuyển thước. Để xoay thước, click chuột vào một trong hai điểm được đánh dấu tròn ở 2 cạnh của thước và rê chuột để xoay thước theo hướng mà bạn mong muốn.
Độ dài của Cạnh A là bao nhiêu xăng-ti-mét?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6

Độ dài của Cạnh B là bao nhiêu xăng-ti-mét?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6

Độ dài của Cạnh C là bao nhiêu xăng-ti-mét?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6

Bây giờ, hãy so sánh các độ dài này.

Cạnh A ngắn hơn Cạnh C
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cm.

Cạnh B dài hơn Cạnh A
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cm.

Tổng độ dài của Cạnh BCạnh C là bao nhiêu xăng-ti-mét?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.