If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đo độ dài bằng các đơn vị khác nhau

Bạn An đo một hình chữ nhật bằng các đơn vị khác nhau, sau đó so sánh kích thước của các đơn vị đó. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

nhà mình có hai hình chữ nhật màu xanh giống nhau ở trên ở dưới và bây giờ mình sẽ đưa chúng sử dụng hai cách khác nhau trên này mình sẽ đo chiều dài của hình chữ nhật theo đơn vị kẹt giấy để xem nó dài bằng bao nhiêu cái kẹp giấy còn dưới này ta sẽ đo chiều dài của nó theo đơn vị là Cm Em hãy bắt đầu từ phía trên bạn hãy tự giải Xem hình chữ nhật này dài bằng bao nhiêu cái kẹp giấy Ừ được rồi cùng nhau làm nào ta có thể thấy hình chữ nhật này bắt đầu ở đây I và kết thúc ở ngay đây ta sẽ chiều dài của nó và ta có 123456789 10 cái kẹp giấy vậy ta có thể nói hình chữ nhật này dài bằng 10 cái kẹp giấy dày bằng 10 cái kẹp giấy ạ Bây giờ tao thấy đo nó theo đơn vị cm nó sẽ làm y như bên trên nhưng lần này dùng thước để mình dùng một màu khác ít vậy Cạnh trái ở đây còn cạnh phải thì ở đây vậy hình chữ nhật này dài 1 2 3 4 5 cm ai giày 5cm các bạn lưu ý là hai hình chữ nhật này giống nhau và có chiều dài như nhau một cái là mười cái kẹp giấy cái còn lại là 5cm Vậy nó có số đơn vị kẹp giấy nhiều hơn số cm là một cách khác để hiểu bây giờ dựa vào những thông tin trên đơn vị nào lớn hơn cảm giấy hay là Cm bạn hãy dùng video và tự trả lời xem khi cha bạn có thể dễ dàng thấy được Nếu bạn nhìn vào một cm ở đây nó lớn hơn một cái kẹp giấy nhưng bạn cũng có thể suy ra điều này bằng cách nhìn vào kết quả ta còn nhiều đơn vị kẹp giấy hơn là Cm để bằng được với chiều dài của hình chữ nhật và vì ta còn nhiều kẹp giấy hơn nên đây sẽ là đơn vị nhỏ hơn Vì Ta Còn số lượng nhiều hơn Ma Kết luận kẹp giấy là đơn vị nhỏ hơn thì mình sẽ vẽ mũi tên chỉ vào đây khi kẹp giấy là đơn vị nhỏ hơn và cm là đơn vị đo lớn hơn anh ta còn ít xentimét hơn để tạo nên chiều dài của hình chữ nhật so với số kẹp giấy vật cm lớn hơn và bạn cũng có thể nhìn thấy điều này nó bạn nhìn vào 1cm và đem sao nó với một kẹp giấy rõ ràng là một cm dài hơn 1 kẹp giấy à