If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sắp xếp theo độ dài

Cùng sắp xếp 3 vật theo độ dài của chúng và so sánh độ dài của 2 vật thông qua vật thứ 3.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi xếp các đường thẳng từ thấp nhất đến cao nhất và chứng minh chú ý mình sẽ cần xếp đường thẳng thấp nhất sang bên trái đây là đường thẳng thấp nhất và chúng mình sẽ tìm đường thẳng cao hơn một chút chính là đường thẳng này mình sẽ xếp nó ở giữa A và cuối cùng chúng mình sẽ có đường thẳng cao nhất vậy là chúng mình đã xếp các đường thẳng từ thấp nhất cho đến cao nhất thấp nhất cao hơn một chút và cao nhất của kiểm tra kết quả nào xét chính xác ở các đường thẳng từ ngắn nhất cho đến dài nhất và chúng mình sẽ xếp đường thẳng ngắn nhất lên hàng đầu tiên đây là đường thẳng ngắn nhất sau đó chúng mình sẽ tìm đường thẳng dài hơn một chút chính là đường thẳng này mình sẽ để được hàng này ở giữa và cuối cùng là đường thẳng dài nhất vậy là chúng mình đã có ngắn nhất dài hơn một chút và dài nhất em rất chính xác các câu hỏi cuối cùng xếp các đường thẳng từ dài nhất do đến ngắn nhất và Bình sẽ xếp đường thẳng dài nhất lên hàng đầu tiên đây là đường thẳng dài nhất mình sẽ để nó lên hàng đầu tiên và sau đó mình sẽ cần đường thẳng ngắn hơn một chút chính là được thẳng này thì mình sẽ để nó ở giữa và cuối cùng là đường thẳng ngắn nhất vậy là chúng mình đã xếp các đường thẳng từ dài nhất so với ngắn nhất đây là dài nhất đây là ngắn hơn một chút và đây là ngắn nhất ừ ừ