If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu đồ phân tán phù hợp

Vấn đề

Mai muốn dự đoán lượng xăng còn lại trong bình dựa trên quãng đường đã đi. Cô ấy đổ đầy bình xăng và đo số xăng còn lại trong bình (đơn vị: l) sau khi đã đi được một quãng dường nhất định (đơn vị: km). Dữ liệu mà cô ấy thu thập được được tóm tắt trong bảng sau:
Quãng đường (km)0100200300400500
Lượng xăng còn lại (l)5,04,234,226,017,69,1
Tất cả các biểu đồ phân tán dưới đây đều biểu diễn chính xác dữ liệu nhưng biểu đồ nào biểu diễn dữ liệu theo cách phù hợp nhất?
Biểu đồ phân tán phù hợp là biểu đồ có tỉ lệ trên hai trục hợp lý và trục hoành biểu diễn biến giải thích.
Chọn 1 đáp án: