If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Những người đóng góp của chúng tôi

Khan Academy gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người đã dành thời gian, công sức và kiến thức chuyên môn của mình cho sứ mệnh của chúng tôi.

Tình nguyện viên dịch thuật

Tình nguyện viên dịch thuật

 • Tiếng Đức
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Lothar Klinkhammer
 • KA Deutsch e.V.
 • Stewards
 • IAETH
 • Google
 • VR Bank Main-Kinzig-Büdingen
 • VR Bank Schlüchtern-Birstein
 • Rotary e.V. Bad Orb
 • Tiếng Hy Lạp
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Chris Vaios
 • Mathaino, Inc.
 • Đội tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Gu-gia-ra-ti
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Nima Solanki
 • Rajeev Topiwala
 • Stewards
 • NJ Group
 • Tiếng Hin-đi
 • Stewards
 • The Central Square Foundation
 • Tiếng Hungary
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Eszter Lovas
 • Akadémia Határok Nélkül Alapítvány
 • Đội Hungary
 • Tiếng Ý
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Letizia Iannucci
 • Tiếng Nhật
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Nobuko Hamaguchi
 • Hitoshi Yamauchi
 • Đội tiếng Nhật
 • Tiếng Kan-na-đa
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Department of State Educational Research and Training
 • Stewards
 • The Government of Karnataka
 • Tiếng Kazakh (Qazaq)
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Aisulu Maksotova
 • Project managers: Assem Sarybekova, Gulmira Kairzhanova
 • Stewards
 • Exclusive Qurylys
 • Tiếng Khmer
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Ted Kaburaki
 • Tiếng Hàn
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Đội tiếng Hàn
 • NAVER Connect Foundation
 • Tiếng Kyrgyz
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Gulzire Minbaeva
 • Tiếng Latvian
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Pāvils Jurjāns
 • Latvian team
 • Stewards
 • Plus Educere Foundation
 • Tiếng Lithuania
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Adele Gurklyte
 • Fondas 17
 • Lithuanian team
 • Tiếng Mông Cổ
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Burmaa Baasansuren, One Foundation
 • Stewards
 • The Ministry of Education and Science of Mongolia
 • Tiếng Na Uy
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Jens Tore Fremmegaard
 • Tiếng Pas-tô
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Ihsan Shagiwal, Spojmie Nasiri
 • We Have Hope Foundation
 • Đội Pas-tô
 • Tiếng Ba Lan
 • Người ủng hộ/Tổ chức phi chính phủ
 • Lech Mankiewicz
 • Edukacja dla Przyszłości
 • Stewards
 • Fundacja AVIVA
 • Instytute of Philosophy UW
 • Institute of Organic Chemistry PAS
 • Center for Theoretical Physics PAS
 • Fundacja Banku PKO BP
 • Fundacja Orange
 • Fundacja HASCO-LEK

Tình nguyện tại Khan Academy khiến tôi cảm thấy mình đang góp phần thay đổi thế giới, theo một cách nhỏ bé của riêng mình.

Marjorie, 36
Tình nguyện viên

Tình nguyện viên

 • Tình nguyện viên hiện tại
 • Evan Lewis
 • Tình nguyện viên hỗ trợ, Thảo luận người bảo vệ cộng đồng, Dự án đặc biệt (2017 - hiện tại)
 • Jett Burns
 • Tình nguyện viên hỗ trợ, Dự án đặc biệt (2017 - hiện tại)
 • Katrina (Kat.RoseAngel)
 • Tình nguyện viên hỗ trợ (2017 - hiện tại)
 • Josh Kline
 • Tình nguyện viên hỗ trợ, Thảo luận người bảo vệ cộng đồng, Dự án đặc biệt (2015 - hiện tại)
 • Lisa Krueger
 • Tình nguyện viên hỗ trợ (2016 - hiện tại)
 • Andrew M
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2012 - hiện tại)
 • Gilbert Saller
 • Tình nguyện viên hỗ trợ, Thảo luận người bảo vệ cộng đồng, Dự án đặc biệt (2016 - hiện tại)
 • Evan Silverman “Eytukan”
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2017 - hiện tại)
 • Davin V Jones “elentir”
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2015 - hiện tại)

 • Tình nguyện viên cũ
 • Simran Anand
 • Dự án đặc biệt (2015)
 • Maneesh Arora
 • Dự án đặc biệt (2010)
 • Brynden Bielefeld
 • Dự án đặc biệt (2015)
 • Greg Boyle
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2012 - 2014)
 • Dean Brettle
 • Dự án đặc biệt (2010 - 2011)
 • Matthew Daly
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2012 - 2017)
 • Barry Desborough
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2013 - 2014)
 • Ethan Dlugie
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2013 - 2014)
 • Joshua Gammage
 • Dự án đặc biệt (2015 - 2016)
 • Alicia Gumm
 • Tình nguyện viên hỗ trợ (2014)
 • Isaac Fingerson
 • Dự án đặc biệt, Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2013 - 2014)
 • Dhaval Furia
 • Tình nguyện viên hỗ trợ (2015)
 • Wesley Johnson
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2012 - 2014)
 • Vishal Kapur
 • Dự án đặc biệt (2010)
 • Keith (Just Keith)
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2014)
 • John Linderman
 • Tình nguyện viên hỗ trợ (2014 - 2016)
 • Matthias (MatthiasSaihttam)
 • Dự án đặc biệt (2016)
 • Cindy Mayo “trek”
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng, Tình nguyện viên hỗ trợ (2016 - 2017)
 • Robby Olivam
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2014 - 2016)
 • Julianne Russell
 • Tình nguyện viên hỗ trợ (2016 - 2018)
 • Alexander Øvestad
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2012)
 • Purav Patel
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2012 - 2014)
 • Omar Rizwan
 • Dự án đặc biệt (2012)
 • Christi Rockwell
 • Dự án đặc biệt, Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2014 - 2016)
 • Jahanzeb Sherwani
 • Dự án đặc biệt (2010)
 • John Sutton
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2017)
 • Chuck Towle
 • Thảo luận người bảo vệ cộng đồng (2013 - 2014)
 • Aaron Wallach
 • Tình nguyện viên hỗ trợ (2014 - 2017)
 • Inger Hohler
 • Tình nguyện viên hỗ trợ, Thảo luận người bảo vệ cộng đồng, Dự án đặc biệt (2014 - 2017)
 • Megan Grochowiak
 • Tình nguyện viên hỗ trợ (2016 - 2018)
Mọi người đang nắm tay nhau

Bạn muốn giúp Khan Academy hỗ trợ thêm nhiều học sinh?

Tình nguyện viên