Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Học tập toàn cầu, tác động toàn cầu.

Đăng ký để dịch

Hỗ trợ trên 60 ngôn ngữ và vẫn còn tiếp tục

<100N1Tr100Tr1Tỉ+
Biên bản họp của Khan Academy năm 2018

Đưa Khan Academy ra thế giới

Giúp chúng tôi dịch nội dung của Khan Academy ra các ngôn ngữ khác trên thế giới.