If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Học tập toàn cầu, tác động toàn cầu.

Đăng ký để dịch

Hỗ trợ trên 60 ngôn ngữ và vẫn còn tiếp tục

<100N1Tr100Tr1Tỉ+
Biên bản họp của Khan Academy năm 2018

Đưa Khan Academy ra thế giới

Giúp chúng tôi dịch nội dung của Khan Academy ra các ngôn ngữ khác trên thế giới.