If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ứng dụng của phương trình bậc hai

Cho một hàm số bậc hai dùng để mô tả một mối quan hệ, chúng ta có thể biến đổi nó để tìm thấy một tính chất của mối quan hệ đó. Phân tích thành nhân tử giúp ta tìm được giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video