If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cách phân tích các đa thức bậc 2 (phần 1/2)

Có nhiều cách phân tích đa thức bậc hai, áp dụng trong các trường hợp và điều kiện khác nhau. Sau khi học cụ thể về chúng, hãy nghĩ xem cách nào hữu ích trong từng trường hợp.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video