If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về các tam giác vuông đặc biệt

Tìm hiểu về tỉ lệ cơ bản của độ dài hai cạnh góc vuông của hai tam giác vuông: 45°-45°-90° và 30°-60°-90°. Những tỉ lệ này được suy ra từ định lý Py-ta-go.

Tam giác 30-60-90

Tam giác 30-60-90 là tam giác vuông có số đo các góc nhọn lần lượt là 3060. Độ dài các cạnh của tam giác này được tính theo những tỉ lệ nhất định:
A thirty-sixty-ninety triangle. The length of the shorter leg of the triangle is one half h units. The length of the longer leg of the triangle is square root three over two times h. The length of the hypotenuse of the triangle is h units.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về tam giác 30-60-90? Hãy xem video này.

Tam giác 45-45-90

Tam giác 45-45-90 là tam giác vuông có số đo hai góc nhọn đều là 45. Vì vậy nó còn là tam giác cân và độ dài các cạnh của nó được tính theo những tỉ lệ nhất định:
A forty-five-forty-five-ninety triangle. The length of both legs are k units. The length of the hypotenuse of the triangle is square root of two times k units.
Tỷ lệ đặc biệt giữa các cạnh này là kết quả suy ra từ định lý Py-ta-go.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về tam giác 45-45-90? Hãy xem video này.

Bài tập vận dụng

Bài 1
A right triangle A B C has angle A being thirty degrees. Side A B is x units. Side B C is six units.
AB=

Bạn muốn luyện tập thêm những bài tập tương tự? Hãy luyện tập ở đây.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.