If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chuyển đổi từ phần trăm sang số thập phân: 59,2%

Số thập phân có thể được viết dưới dạng tỉ số phần trăm. "Phần trăm" có nghĩa là phần 100 nên chúng ta chia tỉ số phần trăm cho 100 để tìm được số thập phân bằng với tỉ số phần trăm đó. Sau đó, chúng ta bỏ đi dấu (%). Ví dụ, 0,8 có thể được chuyển đổi sang dạng tỉ số phần trăm bằng cách 0,8✕100 và ta sẽ có 0,8=80%. Một cách khác là chuyển dấu phẩy trong số thập phân sang bên phải 2 hàng. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ạ Bây giờ thì mình sẽ thử viết 59,2 phần trăm thành số thập phân a 59,2 phần trăm thì có nghĩa là 59,2 phần 100 nghĩa là 59,2 trên 100 nếu mà lấy 59,2 phần 100 thì sẽ được gì đấy Nó sẽ giống như là 59,2 chia 100a Ừ nó bảo đấy là 19,2 Nếu mình chia cho 10 thì chị sẽ là 5,92 Nhưng mà mình muốn chia cho một trăm nên là sẽ di chuyển dấu phẩy qua trái một lần nữa và mình sẽ chia nói cho 11 lần sau đó là chia 11 lần nữa khi cho 12 lần là chia cho một trăm bạn nên di chuyển dấu phẩy sang trái hãy lận thì mình sẽ có 0,5 92 nó sẽ viết thêm số 0 vào là sống mình vừa mới biết 59,2 phần trăm thành dạng số thập phân đơn giản là mình vừa chia nó cho 100 cũng có nghĩa là chỉ cho 12 lần di chuyển dấu phẩy một lần và trái rồi còn nữa và có được 0,5 chính hãng